cs-cz EN-GB

Vyjádření pořadatele k přeložení na náhradní termín

Drazí fanoušci,

vzhledem ke stále komplikovanějšímu vývoji situace kolem koronaviru v České republice jsme se rozhodli květnový Magnetic festival (1. 5. 2020) přeložit na náhradní termína to s odkazem na Usnesení vlády České republiky č. 199 ze dne 12. března 2020, o přijetí krizového opatření, které zakazuje veškeré hudební, kulturní a jiné akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání. Náhradní termín oznámíme ve chvíli, kdy bude účast na festivalech pro návštěvníky bezriziková a zároveň pominou legislativní opatření, která nám nyní zásadně brání plánovat v dlouhodobém horizontu. Bohužel situace se stále více komplikuje i ve světě a my nyní nejsme schopni ani bookingu zbývajících umělců, protože v tuto chvíli sami nevědí, do jakých zemí budou smět cestovat za týden nebo za tři měsíce. Ve stejné situaci se octli i umělci, kteří již účast na festivalu potvrdili. Přeložení festivalu na náhradní termín je tedy za těchto okolností nevyhnutelný krok.

VSTUPENKY
Všechny vstupenky zůstavají v platnosti na náhradní termín, který bude teprve oznámen. Vstupenky nelze vracet.

PROGRAM
Budeme se maximálně snažit, aby byl původní program zachován. V případě, že budeme donuceni ke změně programu, budeme se snažit nabídnou adekvátní náhradní obsazení.

ODHAD
Do konce roku máme vybrané 3 termíny, na které květnový Magnetic přesunout. Až to situace dovolí, oznámíme jeden z nich jako oficiální náhradní termín konání. Do té doby po nás prosím nechtějte v tomto směru nic konkrétního. Nikdo nevíme, jak bude vláda rozhodovat v dalších týdnech a nevíme to samozřejmě ani my. Zdraví nás všech je na prvním místě a bude při rozhodování o náhradním termínu hrát zásadní roli. Není to tedy jen o uvolnění legislativy, ale také o tom, aby se festival konal v době, kdy bude zdravotní riziko minimální.

Moc děkujeme všem za podporu a za trpělivost.

Pro nejaktuálnější informace sledujte naše sociální sítě a web:

www.magneticfestival.com
www.facebook.com/magneticfestival
www.instagram.com/magneticfestival

Magnetic Crew
 • O MAGNETICu
 • Poslouchej festivalový mix
 • cs-cz EN-GB
  ENGLISH
  FESTIVAL
  KVĚTEN
  FESTIVAL
  PROSINEC
  MENU